Objednávka služieb

Sezónna údržba
Celková údržba plynového prietokového ohrievača pred a po vykurovacej sezóne.

Servisné úkony:
– Vyčistenie a nastavenie agregátu
– Vizuálna kontrola vedenia spaľovacieho vzduchu/spalín
– Kontrola horákov
– Kontrola výmenníka
– Kontrola tlaku prívodu plynu
– Kontrola nastavenia plynu
– Kontrola tesnení plyn/voda
– Kontrola prevádzkového tlaku
– Kontrola automatického ovzdušňovača
– Kontrola elektrickej kabeláže
– Kontrola nastavenia regulátora

Celková údržba plynového závesného alebo stacionárneho konvenčného kotla pred a po vykurovacej sezóne, s výkonom do 50 kW

Servisné úkony:
– Vyčistenie a nastavenie agregátu
– Vizuálna kontrola vedenia spaľovacieho vzduchu/spalín
– Kontrola horákov
– Kontrola výmenníka
– Kontrola tlaku prívodu plynu
– Kontrola nastavenia plynu
– Kontrola tesnení plyn/voda
– Kontrola vstupného pretlaku expanznej nádoby
– Kontrola prevádzkového tlaku vykurovacieho systému
– Kontrola automatického ovzdušňovača
– Kontrola elektrickej kabeláže
– Kontrola nastavenia regulátora vykurovania

Celková údržba plynového závesného alebo stacionárneho konvenčného kotla pred a po vykurovacej sezóne, s výkonom nad 50 kW

Servisné úkony:
– Vyčistenie a nastavenie agregátu
– Vizuálna kontrola vedenia spaľovacieho vzduchu/spalín
– Kontrola horákov
– Kontrola výmenníka
– Kontrola tlaku prívodu plynu
– Kontrola nastavenia plynu
– Kontrola tesnení plyn/voda
– Kontrola vstupného pretlaku expanznej nádoby
– Kontrola prevádzkového tlaku vykurovacieho systému
– Kontrola automatického ovzdušňovača
– Kontrola elektrickej kabeláže
– Kontrola nastavenia regulátora vykurovania

Celková údržba plynového závesného alebo stacionárneho kondenzačného kotla pred a po vykurovacej sezóne, s výkonom do 50 kW

Servisné úkony:
– Vyčistenie a nastavenie agregátu
– Vizuálna kontrola vedenia spaľovacieho vzduchu/spalín
– Kontrola horákov
– Kontrola výmenníka
– Kontrola tlaku prívodu plynu
– Kontrola nastavenia plynu
– Kontrola tesnení plyn/voda
– Kontrola vstupného pretlaku expanznej nádoby
– Kontrola prevádzkového tlaku vykurovacieho systému
– Kontrola automatického ovzdušňovača
– Kontrola elektrickej kabeláže
– Kontrola nastavenia regulátora vykurovania

Celková údržba plynového závesného alebo stacionárneho kondenzačného kotla pred a po vykurovacej sezóne, s výkonom nad 50 kW

Servisné úkony:
– Vyčistenie a nastavenie agregátu
– Vizuálna kontrola vedenia spaľovacieho vzduchu/spalín
– Kontrola horákov
– Kontrola výmenníka
– Kontrola tlaku prívodu plynu
– Kontrola nastavenia plynu
– Kontrola tesnení plyn/voda
– Kontrola vstupného pretlaku expanznej nádoby
– Kontrola prevádzkového tlaku vykurovacieho systému
– Kontrola automatického ovzdušňovača
– Kontrola elektrickej kabeláže

Prvé uvedenie do prevádzky plynového prietokového ohrievača

Servisné úkony:
– Vizuálna kontrola inštalácie zariadenia
– Eletrické zapojenie
– Zapojenie regulácie
– Stustenie zariadenia do prevádzky
– Individuálne nastavenie zariadenia podľa potrieb klienta
– Kontrola správnosti funkčnosti zariadenia
– Vystavenie protokolu o uvedení do prevádzky
– Potvrdenie záruky (záruka zariadenia začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky)

Prvé uvedenie do prevádzky plynového konvenčného stacionárneho alebo závesného kotla do výkonu 50 kW

Servisné úkony:
– Vizuálna kontrola inštalácie zariadenia
– Eletrické zapojenie
– Zapojenie regulácie
– Stustenie zariadenia do prevádzky
– Individuálne nastavenie zariadenia podľa potrieb klienta
– Kontrola správnosti funkčnosti zariadenia
– Vystavenie protokolu o uvedení do prevádzky
– Potvrdenie záruky (záruka zariadenia začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky)

Prvé uvedenie do prevádzky plynového konvenčného stacionárneho alebo závesného kotla nad 50 kW

Servisné úkony:
– Vizuálna kontrola inštalácie zariadenia
– Eletrické zapojenie
– Zapojenie regulácie
– Stustenie zariadenia do prevádzky
– Individuálne nastavenie zariadenia podľa potrieb klienta
– Kontrola správnosti funkčnosti zariadenia
– Vystavenie protokolu o uvedení do prevádzky
– Potvrdenie záruky (záruka zariadenia začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky)

Prvé uvedenie do prevádzky plynového kondenzačného stacionárneho alebo závesného kotla do výkonu 50 kW

Servisné úkony:
– Vizuálna kontrola inštalácie zariadenia
– Eletrické zapojenie
– Zapojenie regulácie
– Stustenie zariadenia do prevádzky
– Individuálne nastavenie zariadenia podľa potrieb klienta
– Kontrola správnosti funkčnosti zariadenia
– Vystavenie protokolu o uvedení do prevádzky
– Potvrdenie záruky (záruka zariadenia začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky)

Prvé uvedenie do prevádzky plynového kondenzačného stacionárneho alebo závesného kotla nad 50 kW

Servisné úkony:
– Vizuálna kontrola inštalácie zariadenia
– Eletrické zapojenie
– Zapojenie regulácie
– Stustenie zariadenia do prevádzky
– Individuálne nastavenie zariadenia podľa potrieb klienta
– Kontrola správnosti funkčnosti zariadenia
– Vystavenie protokolu o uvedení do prevádzky
– Potvrdenie záruky (záruka zariadenia začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky)