Cenník servisných prác na plynových závesných kotloch a prietokových ohrievačoch

Uvedenie do prevádzky

POZ1 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu prietokového ohrievača 30 €
NKZ1 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu závesného nízkoteplotného kotla do 50kW 50 €
KKZ1 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu závesného kondenzačného kotla do 50kW 70 €
ZO1 Zaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia), každá ďalšia hodina 18,- 33 €

Sezónne čistenie

SC1 vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov nízkoteplotné kotly (bez demontáže výmenníka) 50 €
SC2 vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov – kondenzačné kotly (bez demontáže výmenníka) 60 €
SC3 vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov nízkoteplotné kotly (s demontážou výmenníka) 60 €
SC4 vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov – kondenzačné kotly (s demontážou výmenníka) 70 €
SC4 chemické čistenie výmenníka 80 €

Opravy a výmeny

PH1 Pracovná hodina technika 33 €
PH2 Pracovná hodina technika(po-pia, 17.00-8.00, so, ne, sviatok) 50 €

 

Cenník servisných prác na stacionárnych teplovodných kotloch do 50 kW

Uvedenie do prevádzky

SK1 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu 60 €
SK2 Zaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia), každá ďalšia hodina 18,- 33 €

Sezónne čistenie

SCK Vyčistenie a nastavenie kotla komplet – kontrola bezpečnostných, a regulačných prvkov, kontrola funkčnosti a regulácie 60 €

Opravy a výmeny

SKO1 Pracovná hodina technika 33 €
SKO2 Pracovná hodina technika(po-pia, 17.00-8.00, so, ne, sviatok) 50 €

 

Cenník servisných prác na stacionárnych teplovodných kotloch nad 50 kW

Uvedenie do prevádzky

SK10 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu 80 €
SK20 ZZaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia), každá ďalšia hodina 18,- 33 €

Sezónne čistenie

SCK1 Vyčistenie a nastavenie kotla komplet – kontrola bezpečnostných, a regulačných prvkov, kontrola funkčnosti a regulácie 80 €

Opravy a výmeny

SKO10 Pracovná hodina technika 33 €
SKO20 Pracovná hodina technika(po-pia, 17.00-8.00, so, ne, sviatok) 50 €

 

Cenník servisných prás na priestorových a ekvitermických regulátoroch

Uvedenie do prevádzky

R1 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu pre priestorové termostaty 15 €
R2 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu pre prídavné moduly 15 €
R3 Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu pre ekvitermické regulátory 30 €

Nastavenie regulácie

R11 Priestorové termostaty 10 €
R22 Ekvitermické regulátory 20 €
R33 Prídavné moduly 10 €

Ostatné položky

R31 Výmena celého zariadenia 10 €
R32 Neservisné práce, prestoje, výmeny a práce naviac 33 €