Cenník servisných prác na plynových závesných kotloch a prietokových ohrievačoch

Cenník servisných prác 2022/2023 Cena v Eur bez dopravy
Prvé uvedenie do prevádzky
Prietokový ohrievač Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky 50,00 €
Závesný nízkoteplotný kotol do 50kW Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky 70,00 €
Závesný kondenzačný kotol do 50kW Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky 90,00 €
Stacionárny kotol do 50kW Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky 70,00 €
Stacionárny kotol nad 50kW Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky 90,00 €
Ekvitermická a priestorová regulácia Uvedenie do prevádzky, nastavenie, zaškolenie, potvrdenie záruky 40,00 €
Práce nad čas Zaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia) 30,00 €
Sezónne čistenie (revízie)
Prietokový ohrievač vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka) 50,00 €
Závesný nízkoteplotný kotol do 50kW vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka) 60,00 €
Závesný kondenzačný kotol do 50kW vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka) 60,00 €
Stacionárny kotol do 50kW vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka) 70,00 €
Stacionárny kotol nad 50kW vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov (bez demontáže výmenníka) 80,00 €
Chemické čistenie výmenníka závesného kotla do 50kW Demontáž výmenníka, chemické čistenie, 24 hod. 80,00 €
Chemické čistenie výmenníka stacionárneho kotla nad 50kW Demontáž výmenníka, chemické čistenie, 24 hod. 80,00 €
Ekvitermická a priestorová regulácia Revízia a kontrola regulácie, nastavenie, optimalizácia 30,00 €
Opravy a výmeny
Pracovná hodina technika Vyyhľadanie závady (diagnostika) 30,00 €
Pracovná hodina technika(po-pia, 17.00-8.00, so, ne, sviatok) Vyyhľadanie závady (diagnostika) 50,00 €
Výmena náhradného dielu výmena dielu na hydraulickej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (poistný ventil, hydraulická časť trojcestného ventilu,čerpadlo, výmeník, potrubia,horčíková anóda) 40,00 €
Výmena náhradného dielu výmena dielu na plynovej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (súčiastky vzduchovej a plynovej cesty ) 30,00 €
Výmena náhradného dielu výmena dielu na elektronickej časti a uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane regulácie a všetkých snímačov) 20,00 €
Výmena zariadenia výmena celého zariadenia a uvedenie zariadenia do prevádzky (kotol , zásobník, HSM, slenčný kolektor) 100,00 €
Cestovné
pásmo 1 Bratislava (I, II, III, IV, V) 15 €
pásmo 2 Bratislava kraj 20 €
pásmo 3 Mimo BA kraj 25 €