Cenník servisných prác na plynových závesných kotloch a prietokových ohrievačoch

Uvedenie do prevádzky

POZ1Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu prietokového ohrievača30 €
NKZ1Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu závesného nízkoteplotného kotla do 50kW50 €
KKZ1Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu závesného kondenzačného kotla do 50kW70 €
ZO1Zaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia), každá ďalšia hodina 18,-33 €

Sezónne čistenie

SC1vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov nízkoteplotné kotly (bez demontáže výmenníka)50 €
SC2vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov – kondenzačné kotly (bez demontáže výmenníka)60 €
SC3vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov nízkoteplotné kotly (s demontážou výmenníka)60 €
SC4vyčistenie a nastavenie agregátu komplet – výmenník, horák, expanzná nádoba, kontrola ovládacích, regulačných a istiacich prvkov – kondenzačné kotly (s demontážou výmenníka)70 €
SC4chemické čistenie výmenníka80 €

Opravy a výmeny

PH1Pracovná hodina technika33 €
PH2Pracovná hodina technika(po-pia, 17.00-8.00, so, ne, sviatok)50 €

 

Cenník servisných prác na stacionárnych teplovodných kotloch do 50 kW

Uvedenie do prevádzky

SK1Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu60 €
SK2Zaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia), každá ďalšia hodina 18,-33 €

Sezónne čistenie

SCKVyčistenie a nastavenie kotla komplet – kontrola bezpečnostných, a regulačných prvkov, kontrola funkčnosti a regulácie60 €

Opravy a výmeny

SKO1Pracovná hodina technika33 €
SKO2Pracovná hodina technika(po-pia, 17.00-8.00, so, ne, sviatok)50 €

 

Cenník servisných prác na stacionárnych teplovodných kotloch nad 50 kW

Uvedenie do prevádzky

SK10Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu80 €
SK20ZZaškolenie obsluhy (v rámci uvedenia do prevádzky v cene uvedenia), každá ďalšia hodina 18,-33 €

Sezónne čistenie

SCK1Vyčistenie a nastavenie kotla komplet – kontrola bezpečnostných, a regulačných prvkov, kontrola funkčnosti a regulácie80 €

Opravy a výmeny

SKO10Pracovná hodina technika33 €
SKO20Pracovná hodina technika(po-pia, 17.00-8.00, so, ne, sviatok)50 €

 

Cenník servisných prás na priestorových a ekvitermických regulátoroch

Uvedenie do prevádzky

R1Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu pre priestorové termostaty15 €
R2Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu pre prídavné moduly15 €
R3Uvedenie do prevádzky a vyplnenie záručného listu pre ekvitermické regulátory30 €

Nastavenie regulácie

R11Priestorové termostaty10 €
R22Ekvitermické regulátory20 €
R33Prídavné moduly10 €

Ostatné položky

R31Výmena celého zariadenia10 €
R32Neservisné práce, prestoje, výmeny a práce naviac33 €